Tieu Can River

Tiểu Cần Quê Tôi

Tiểu Cần quê tôi, có dòng sông chảy hiền hòa
Đây quê Hồng Hòa, Trinh Phụ, Long Thới, Cầu Quang
Đường về thênh thang lúa vàng ruộng nương ngập nắng
Có hàng dừa mát đẹp xinh, xa xa tre làng quanh xóm nhà nghèo đơn sơ.

Tiểu Cần đây đêm trăng mở hội, trống hòa nhạc vang vang
Gái cùng trai say xưa quay vòng theo điệu múa Lầm Thôn
Tiểu Cần đây quê hương nắng đẹp có đàng trẻ tung tăng
Thả diều bay, bay theo tiếng cười làm vui khắp xóm làng.

Ai về Trà Vinh nhớ về thăm lại Tiểu Cần
Nghe qua một lần câu hò câu hát đồng quê
Thuyền về trên sông chở nặng nào tôm nào cá
Trái ngọt vùng đất phù sa, ai qua một lần cũng nhớ Tiểu Cần quê tôi.

~ Nguyễn Châu ~